Підписка на новини УАВПП

 
Реєстрація
Забули пароль?

Партнери УАВПП

Посольство США Представництво Програми розвитку ООН в Україні Coca-Cola


1 липня 2015

"Експрес" розгромив податкову

Facebook Twitter LiveJournal

Податкiвцi, що свого часу заблокували дiяльнiсть газети, програли всi шiсть справ у всiх судових iнстанцiях Два роки i двадцять п'ять судових засiдань знадобилось, щоб справедливiсть перемогла. 
 

15 червня 2015 року набрало законної сили останнє iз судових рiшень, якими встановлено незаконнiсть дiй посадових осiб податкової, що у травнi 2013-го органiзували блокування роботи всiх пiдприємств, якi забезпечують випуск газети "Експрес".

Тодi це стало одним з очiкуваних елементiв атаки на газету в рамках зачистки режимом Януковича iнформацiйного поля напередоднi старту президентської кампанiї.

Спочатку на свiт з'явилася заява людей iз посвiдченнями державних i комунальних видань, де газету "Експрес" було звинувачено в "редакцiйнiй полiтицi, що йде на шкоду державi". Це була очевидна спроба пiдготувати громадську думку до наступних силових дiй проти газети. I вони не забарились.

Уже невдовзi дiяльнiсть шести пiдприємств була заблокована працiвниками Мiндоходiв протягом декiлькох тижнiв. Усi шiсть пiдприємств, якi забезпечують випуск газети "Експрес" та iнших видань, одночасно були позбавленi можливостi реєстрацiї податкових накладних у Єдиному реєстрi податкових накладних, що адмiнiструється центральним апаратом Мiндоходiв.  

Незаконна вiдмова позбавляла пiдприємства можливостi виконувати свої обов'язки перед контрагентами-покупцями, штовхала на пряме порушення податкового законодавства, а фактично - ставила газету на межу закриття.

Клiєнти газети були змушенi, згiдно iз законом, подавати скарги у податкову, а наявнiсть скарги на давала пiдстави для проведення органами податкової служби документальної перевiрки i нарахування штрафiв.

У червнi 2013 року юристи газети подали шiсть адмiнiстративних позовiв, у яких просили визнати дiї Мiндоходiв протиправними та зобов'язати мiнiстерство зареєструвати податковi накладнi тим днем, коли вони були надiсланi для реєстрацiї.

Два роки i двадцять п'ять засiдань позаду.

Формальною пiдставою для вiдмови в реєстрацiї податкових накладних вказувалась невiдповiднiсть адреси мiсцезнаходження пiдприємств iнформацiї, яка мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб. Судами встановлено штучнiсть цiєї причин вiдмови та умиснiсть дiй службових осiб мiнiстерства з метою створення перешкод нормальнiй господарськiй дiяльностi пiдприємств.

Апеляцiйний адмiнiстративний суд стосовно всiх справ залишив рiшення судiв першої iнстанцiї без змiн i пiдтвердив протиправнiсть дiй податкової служби щодо всiх пiдприємств газети. Останнє з цих рiшень було прийняте 15 червня 2015 року.

Податкова на пiдставi рiшення судiв через два роки зареєструвала податковi накладнi газети.

Отже, важлива частина юридичної роботи позаду. Але тепер юристи газети "Експрес" у рамках кримiнального провадження, розпочатого Шевченкiвським райвiддiлом мiста Києва, на пiдставi рiшення суддiв ставлять питання про притягнення до вiдповiдальностi конкретних службових осiб податкової, що свого часу органiзували цькування газети.

Олексiй МУДРИЙ, газета "Експрес"

До речi

Цiкаво, що ще навiть у груднi 2014-го, вже за нового керiвництва, фiскальна служба пробувала врятувати честь мундира i подала касацiйну скаргу до Вищого адмiнiстративного суду. Але i там очiкувано програла - суд касацiйної iнстанцiї залишив рiшення попереднiх iнстанцiй на користь газети без змiн.

Експрес онлайн
 
Коментарі

Додати коментар