Підписка на новини УАВПП

 
Реєстрація
Забули пароль?

Партнери УАВПП

Посольство США Представництво Програми розвитку ООН в Україні Coca-Cola


30 березня 2018

Міжнародна конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи»

Facebook Twitter LiveJournal

Розпочато прийом заявок до участі у Шостій міжнародній науково-методичній конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». Конференція відбудеться 20 – 21 квітня 2018 року в м. Києві. Дедлайн - 10 травня 2018 року.

Аудиторія учасників – працівники дошкільних навчальних закладів, учителі загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічні працівники вищих педагогічних навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти, співробітники бібліотек, науковці та працівники мас-медіа, представники органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

Основні напрями роботи конференції:

 • медіаграмотність як життєво необхідна навичка в сучасному соціально-політичному та культурному контексті України;
 • медіаосвіта і громадянське суспільство;
 • медіаосвіта і медіаграмотність: інтегровані практики;
 • педагогічні інструменти в часи інформаційних війн;
 • медіаосвіта і медіаграмотність в дошкільних навчальних закладах;
 • медіаосвіта і медіаграмотність у загальноосвітніх навчальних закладах: (початкова та загальна середня освіта);
 • медіаосвіта і медіаграмотність у післядипломній та вищій педагогічній освіті;
 • медіа- та інформаційна грамотність: функціонал сучасної бібліотеки;
 • медіаосвіта: моделі впровадження в  навчальних закладах.

Перелік напрямів роботи конференції є орієнтовним і відкритим для доповнення.

Організатори планують запросити за рахунок Оргкомітету випускників одинадцяти  Літніх шкіл медіаосвіти та медіаграмотності АУП, що відбулися протягом 2011-2017 років, які викладають медіаосвіту як окремий предмет чи інтегровано, та учасників інших медіаосвітніх заходів АУП.

Для інших категорій учасників фінансові витрати (проїзд, проживання і харчування) покриваються за власний рахунок.

Заявки приймаються до 30 березня 2018 року.

За результатами конференції буде безкоштовно сформований електронний збірник матеріалів та розміщений на сайті АУП: www.aup.com.ua й на порталі «Медіаосвіта і медіаграмотність»: www.medialiteracy.org.ua.  

Тексти статей приймаються до 10 травня 2018 року на електронну адресу y.guza@aup.com.ua.

Заповнити анкету учасника

Обов'язковою умовою участі в конференції є виступ чи публікація статті.

Відбір здійснюється на конкурсній основі.

Вимоги до статей:

Структура та зміст статті мають відповідати тематиці конференції, сучасним вимогам і мати такі необхідні елементи:

 1. Постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних частин загальної проблеми, які розкриває ця стаття.
 3. Постановка завдань дослідження.
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
 6. Список використаної літератури подається в алфавітному порядку. Бібліографічні відомості про джерела оформляються згідно з діючими вимогами Державного стандарту.

Вимоги до оформлення статей:

 1. У правому верхньому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора, місце роботи та посада (повністю без скорочень усі дані). Посередині сторінки – назва статті (великими літерами, шрифт напівжирний), у кінці – список використаних джерел. Під назвою через один інтервал – анотація та ключові слова українською мовою. Після списку використаної літератури – анотація та ключові слова російською та англійською мовами.
 2. Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки.
 3. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен несуть автори публікацій.
 4. Після статті через один інтервал подається за наскрізною нумерацією список використаної літератури під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ».
 5. Матеріали конференції подаються в авторській редакції, тому просимо попередньо ретельно відредагувати тексти статей відповідно до сучасної термінології та правопису.
 6. Статті подаються в електронному варіанті на адресу info@aup.com.ua. Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – 1.

Із питань участі в конференції звертатись до Оксани Волошенюк, менеджера медіаосвітніх програм АУП.

Електронна адреса: oksana@aup.com.ua

Тел: (067) 504 98 02

Веб-сторінка АУП: www.aup.com.ua

Веб-портал «Медіаосвіта і медіаграмотність»: www.medialiteracy.org.ua

Статті надсилати на електронну адресу: y.guza@aup.com.ua

Проведення цього заходу, а також весь проект з впровадження медіаграмотності в Україні мали підтримку американського народу, що була надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Інтерньюс. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю Академії української преси та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Інтерньюс.

Академія Deutsche Welle є провідною організацією Німеччини для розвитку міжнародних засобів масової інформації. Консультанти і тренери підтримують вільні і незалежні медіа з 1965 року. Організація пропонує міжкультурні та професійні навчальні семінари, програми і стажування для майбутніх журналістів. DW Академія також розробила магістерську програму «Міжнародні Медіа Студії», яка поєднує у собі навчання з розвитку ЗМІ, управління медіа, журналістики та комунікації.

Джерело: Ресурсний центр "Гурт"
Коментарі

Додати коментар